Dawid Radziszewski

David Horvitz
10.01—08.02.2014

Wystawy w Warszawie i Brukseli rozpoczną się w momencie, w którym urodzi się pierwsze dziecko Jenny Chert. Dziewczynka ma przyjść na świat 3 stycznia, ale może się to wydarzyć w każdej chwili.

Ponieważ nie możemy przewidzieć dokładnej daty, termin otwarcia wystaw będzie ogłoszony niezwłocznie po narodzinach. Nie możemy być w dwóch miejscach jednocześnie, dlatego wernisaż odbędzie się najpierw w Warszawie. Później udamy się na zachód do Belgii, na brukselskie otwarcie. Wystawy będą ze sobą połączone.

Niektóre prace będą podzielone na pół i zsynchronizowane. Niektóre prace, może ocean, będą podróżować tam i z powrotem. Niektóre prace, jak 47 małych dzwonków z brązu, będą porozmieszczane w obu miastach.

Nie wiadomo, kiedy nastąpi ta chwila. Tutaj rytm życia (czas oddychania, spania i kochania) nie koresponduje z harmonogramem profesjonalnego czasu, w którym detale całych dni (i miesięcy i lat) są ustalone z góry. Gdzie czas trwania ma dokładnie określony początek i koniec. Gdzie nie ma miejsca na spontaniczność, rozłam, wykolejenie.

Jaki jest kalendarz nieznanego? – David Horvitz

Jenny Chert jest berlińską galerzystką Davida Horvitz’a. Wystawy odbędą się w Galerii Dawid Radziszewski w Warszawie i Jan Mot w Brukseli i są organizowane przez Julię Wielgus. www.janmot.com

/

Olga urodziła się 10.01.2014 o 20:28

 prev
next