21.09—27.09.2017

TOMASZ KOWALSKI
Golden Ladder / Złota DrabinaAl. Szucha 16, Warszawa


This summer Tomasz Kowalski created the scenography for Agnieszka Polska's film "Hura!". We decided to recreate the set in the same location and make Tomek's exhibition there.

///

Latem tego roku Tomasz Kowalski stworzył scenografię do filmu Agnieszki Polskiej „Hura!”. Postanowiliśmy odtworzyć tę scenografię w tej samej lokalizacji i zrealizować w niej wystawę Tomka.

Next exhibition
Previous exhibition


21/48

<p>21.09—27.09.2017
<H2>TOMASZ KOWALSKI<BR>
Golden Ladder<font color=“0000ff“> / </font>Złota Drabina</b>
</br></H2></p>
<p>21.09—27.09.2017
<H2>TOMASZ KOWALSKI<BR>
Golden Ladder<font color=“0000ff“> / </font>Złota Drabina</b>
</br></H2></p>
<p>21.09—27.09.2017
<H2>TOMASZ KOWALSKI<BR>
Golden Ladder<font color=“0000ff“> / </font>Złota Drabina</b>
</br></H2></p>
<p>21.09—27.09.2017
<H2>TOMASZ KOWALSKI<BR>
Golden Ladder<font color=“0000ff“> / </font>Złota Drabina</b>
</br></H2></p>
<p>21.09—27.09.2017
<H2>TOMASZ KOWALSKI<BR>
Golden Ladder<font color=“0000ff“> / </font>Złota Drabina</b>
</br></H2></p>
<p>21.09—27.09.2017
<H2>TOMASZ KOWALSKI<BR>
Golden Ladder<font color=“0000ff“> / </font>Złota Drabina</b>
</br></H2></p>

↑ to the top