29.09—31.10.2015

MIHUT BOSCU KAFCHIN, ŁUKASZ JASTRUBCZAK, TOMASZ KOWALSKI, MARCIN ZARZEKA
Some Girls Are Bigger Than Others


przewiń w dół do polskiej wersji

A labourer working in a factory left work every day with a wheelbarrow of sand. After a few days, the guard at the gate asked him why he was taking the sand and whether he had permission. The guy got furious and dumped the sand from the wheelbarrow in front of the gatehouse and drove off. In actual fact he was stealing wheelbarrows, not sand.

///

Pracujący w fabryce robotnik, wychodząc z pracy, co dzień wywoził taczkę piasku. Po kilku dniach wartownik na bramie zakładu spytał go, dlaczego wywozi piasek i czy ma na to zgodę. Facet się zdenerwował, wywalił mu piasek z taczki przed stróżówkę i odjechał. Tak naprawdę kradł taczki, a nie piasek.
Next exhibition
Previous exhibition


33/48

<p>29.09—31.10.2015 </p>MIHUT BOSCU KAFCHIN, ŁUKASZ JASTRUBCZAK, TOMASZ KOWALSKI, MARCIN ZARZEKA</br>Some Girls Are Bigger Than Others
<p>29.09—31.10.2015 </p>MIHUT BOSCU KAFCHIN, ŁUKASZ JASTRUBCZAK, TOMASZ KOWALSKI, MARCIN ZARZEKA</br>Some Girls Are Bigger Than Others
<p>29.09—31.10.2015 </p>MIHUT BOSCU KAFCHIN, ŁUKASZ JASTRUBCZAK, TOMASZ KOWALSKI, MARCIN ZARZEKA</br>Some Girls Are Bigger Than Others
<p>29.09—31.10.2015 </p>MIHUT BOSCU KAFCHIN, ŁUKASZ JASTRUBCZAK, TOMASZ KOWALSKI, MARCIN ZARZEKA</br>Some Girls Are Bigger Than Others
<p>29.09—31.10.2015 </p>MIHUT BOSCU KAFCHIN, ŁUKASZ JASTRUBCZAK, TOMASZ KOWALSKI, MARCIN ZARZEKA</br>Some Girls Are Bigger Than Others

↑ to the top