15.11—13.12.2013

MARIA PINIŃSKA-BEREŚ
Drawings / Rysunki


przewiń w dół do polskiej wersji

Maria Pinińska-Bereś (1931-1999) is famous for her sculptures and performances. Drawings appeared en passant, always in the background for the existential, feminist artist. Dozens of small sketches have been preserved, mainly studies of sculptural forms, performance scripts, and over a dozen drawings documenting dreams. For Pinińska - regardless which medium she had used - her attention to form was always valued above the content accompanying it. It is no different with the drawings, which are characterized by a great plasticity, even when they are just the note of an idea. These works were never shown before. The exhibition is curated by Ewa Tatar, display by Katarzyna Przezwańska.

///

Maria Pinińska-Bereś (1931-1999) znana jest z prac rzeźbiarskich i performensów. Rysunki pojawiały się mimochodem, zawsze w tle egzystencjalnej, podejmującej wątki feministyczne twórczości artystki. Zachowało się kilkadziesiąt drobnych szkiców, głównie studiów form rzeźbiarskich, scenariuszy performensów, a także kilkanaście rysunków dokumentujących sny. To, co charakterystyczne dla Pinińskiej - niezależnie od tego, jakim medium się posługiwała - to dbałość o formę, zawsze nadrzędną w stosunku do stojących za nią treści. Nie inaczej jest w rysunkach, które charakteryzują się świetną plastyką, nawet wtedy, gdy stanowią jedynie notatkę idei. Prace te nie były dotąd pokazywane. Kuratorką wystawy jest Ewa Tatar, a aranżację plastyczną przygotowała Katarzyna Przezwańska.


Next exhibition
Previous exhibition ←43/48

<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki
<p>15.11—13.12.2013 </p>MARIA PINIŃSKA-BEREŚ </br> Drawings <font color=“0000ff“>/</font> Rysunki

↑ to the top