26.09—31.10.2014

KRZYSZTOF MĘŻYK


przewiń w dół do polskiej wersji

Three years after our first meeting in the studio at one of Krakow's distant housing estates the time has come to make an exhibition.
Krzysztof paints abstract pictures. What is extremely important for him is the process of creating the work, almost on par with the result. Texture is thick, different stages of the work development are clearly visible. I think of these paintings as something basic, primordial matter, from which later the world precipitated. The structure of his images is deeply considered, assigned to an internal logic and dramatury. Krzysztof determines the program of his works as derived from twentieth-century philosophy, the concept of Qualia - trying to capture the moment before the contour, color and sound will become understandable. Krzysiek's paintings do not have a climax. There are many- usually equivalent - stories being told.
The exhibition presents a monumental triptych, prepared specifically for the gallery space.

The exhibition is part of Warsaw Gallery Weekend.

///

Po trzech latach od naszego pierwszego spotkania w pracowni na jednym z odległych krakowskich osiedli przyszedł czas na wystawę.
Krzysztof maluje obrazy abstrakcyjne. Niezwykle ważny jest dla niego proces tworzenia dzieła, niemal na równi z efektem końcowym. Faktura jest gruba, doskonale widać poszczególne etapy powstawania prac. Myślę o tych obrazach, jako o czymś podstawowym, pramaterii, z której dopiero później wytrąci się świat. Struktura obrazów jest głęboko uporządkowana, przypisana wewnętrznej logice i dramaturgii. Program swojego malarstwa Krzysztof określa wywodzącym się z XX-wiecznej filozofii pojęciem Qualia - stara się uchwycić moment zanim kontur, barwa czy dźwięk staną się czymś zrozumiałym. Obrazy Krzyśka nie mają jednego punktu kulminacyjnego. Rozgrywa się na nich wiele - zwykle równorzędnych - historii.
Na wystawie prezentowany jest monumentalny tryptyk, przygotowany specjalnie do przestrzeni galerii.

Wystawa odbywała się w ramach Warsaw Gallery Weekend





Next exhibition
Previous exhibition


38/48

<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK
<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK
<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK
<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK
<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK
<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK
<p>26.09—31.10.2014</p>KRZYSZTOF MĘŻYK

↑ to the top