23.09.2014

Concert of ŁST Trio / Koncert Tria ŁST


przewiń w dół do polskiej wersji

Łukasz Jastrubczak - keybord
Sebastian Buczek - vinyl
Tomasz Kowalski - keybord

Baptist Church in Warsaw, ul. Waliców 25
The event accompanying the International Festival of Contemporary Music "Warsaw Autumn" and Warsaw Gallery Weekend

Artists attempt to ironically look at the aesthetics of the new age, together with all its variations, from kosmische musik to beats masses popular in Poland in the 60s. In addition to Jastrubczak and Kowalski playing the synthesizers, special instruments will be used by Sebastian Buczek - music-constructor creating peculiar instruments that imitates human's speech organ or gramophone records made of glass, plexiglass and wood covered with beeswax or chocolate.

///

Łukasz Jastrubczak - klawisze
Sebastian Buczek - płyta winylowa
Tomasz Kowalski - klawisze

I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie ul. Waliców 25
Impreza towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" oraz Warsaw Gallery Weekend

Artyści podejmują próbę ironicznego spojrzenia na szeroko rozumianą estetykę new age wraz z wszelkimi jej odmianami, od kosmische musik po popularne w Polsce w latach 60. msze beatowe. Oprócz syntezatorów, na których grają Jastrubczak i Kowalski, wykorzystywane zostanie szczególne instrumentarium Sebastiana Buczka, muzyka-konstruktora, tworzącego osobliwe instrumenty imitujące ludzki aparat foniczny czy płyty gramofonowe ze szkła, pleksi i drewna pokrytego pszczelim woskiem albo czekoladą.Next exhibition
Previous exhibition


39/48

<p>23.09.2014 </p>Concert of ŁST Trio / Koncert Tria ŁST
<p>23.09.2014 </p>Concert of ŁST Trio / Koncert Tria ŁST
<p>23.09.2014 </p>Concert of ŁST Trio / Koncert Tria ŁST
<p>23.09.2014 </p>Concert of ŁST Trio / Koncert Tria ŁST
<p>23.09.2014 </p>Concert of ŁST Trio / Koncert Tria ŁST

↑ to the top