09.12.2016—28.01.2017

KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
Hello
(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)LambdaLambdaLambda St. Garibaldi 1 / Johan von Hahn 8
10000 Prishtina


In the beginning, there was no Earth, or any Sun to warm it. Our Solar System, with its glowing central star and varied planets and moons, is a relative newcomer to the cosmos - a mere 4.567 billion years old. A lot had to happen before our world could emerge from the void.
from: Robert M. Hazen, The story of Earth: the first 4.5 billion years, from stardust to living planet, Penguin Books, New York, 2013, p. 7

/

Na początku nie było Ziemi ani żadnego Słońca, które mogłoby ją ogrzać. Nasz Układ Słoneczny wraz ze swoją świecącą centralną gwiazdą oraz różnymi planetami i księżycami jest relatywnie nowym przybyszem w kosmosie – ma jedynie 4,567 miliarda lat. Wiele musiało się wydarzyć, zanim nasz świat mógł wyłonić się z nicości. z: Robert M. Hazen, Historia Ziemi Od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2014, s.7

Next exhibition
Previous exhibition


25/48

<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)
<p>09.12.2016—28.01.2017 </p>KATARZYNA PRZEZWAŃSKA </BR> Hello </br>(in Lambdalambdalambda, Pristina, Kosovo)

↑ to the top