02—24.02.2018

ADAM RZEPECKI
New Works / Nowe prace

Adam Rzepecki (b. 1950) is known for his works that in a brilliant way speak about art's most important matters. About what is true and what is false, about the status of an artist, about politics and about male-female relations. Adam usually avoided making a serious face, so he used to speak about serious problems without pretensions, often in a playful way. I noticed, however, that already for some time his art was getting less and less humorous. In his works, personal themes, such as his lost love, hospital stay, alcohol problems ended with abstinence, began to appear with greater intensity. At the exhibition, we present a series of sculptures made of cardboard painted with black paint. In fact, they are not sculptures, but rather notes from Adam's life gathered on the gallery floor. After years of humor and participation in all the exhibitions of Łódź Kaliska, it is now time for something serious. In every joke there is a bit of a joke, says the Russian proverb, although it may not be Russian at all.

///

Adam Rzepecki (ur. 1950) znany jest z prac, które w błyskotliwy sposób mówią o najważniejszych dla sztuki sprawach. O tym, co jest prawdą, a co fałszem, o statusie artysty, o polityce i o relacjach damsko-męskich. Adam unika zwykle poważnej miny, więc o ważkich problemach mówi bez pretensji, często w żartobliwy sposób. Zauważyłem jednak, że od jakiegoś czasu jego prace są coraz mniej żartobliwe. Z większą intensywnością zaczęły pojawiać się tematy osobiste, utracona miłość, pobyt w szpitalu, problemy z alkoholem zakończone abstynencją. Na wystawie pokazujemy serię wykonanych z tektury i pomalowanych czarną farbą rzeźb. Tak naprawdę, to nie rzeźby, ale notatki z życia Adama poustawiane na podłodze galerii. Po latach humoru i wzięciu udziału we wszystkich wystawach Łodzi Kaliskiej czas na coś poważnego. W każdym żarcie jest odrobina żartu, tak mówi rosyjskie przysłowie, chociaż tak naprawdę może wcale nie rosyjskie.

Next exhibition
Previous exhibition


17/48

<p>02—24.02.2018 
<H2>ADAM RZEPECKI<BR>
New Works<font color=“0000ff“> / </font>Nowe prace</b>
</br></H2></p>
<p>02—24.02.2018 
<H2>ADAM RZEPECKI<BR>
New Works<font color=“0000ff“> / </font>Nowe prace</b>
</br></H2></p>
<p>02—24.02.2018 
<H2>ADAM RZEPECKI<BR>
New Works<font color=“0000ff“> / </font>Nowe prace</b>
</br></H2></p>

↑ to the top